Staatliche Arbeitsvermittlung

آژانس اشتغال و مرکز کاریابی دو موسسه دولتی کاریابی در آلمان به شمار می روند. آنها به شما در پیدا کردن کار یا کسب صلاحیت برای یک شغل کمک می کنند.

در صورت داشتن حکم تحمل (دولدونگ) یا اجازه اقامت موقت، آژانس اشتغال برمن به شما کمک می کند. در آنجا در مورد گزینه های شغلی موجود برای شما مشاوره داده می شود.

اگر از قبل مجوز کار داشته باشید، مرکز کاریابی از شما پشتیبانی می کند. آنها همچنین به شما به عنوان مثال در خصوص فرصت های کسب صلاحیت حرفه ای یا دوره های زبان اطلاعات می دهند. به عنوان مثال می توانید در مورد مباحثی چون آموزش، کسب صلاحیت حرفه ای، خوداشتغالی و سیستم بازار کار آلمان اطلاعات کسب کنید. اگر بیکار هستید، می توانید از مرکز کاریابی کمک مالی دریافت کنید. «مرکز تماس با پناهندگان» یک مرکز وابسته به مرکز کاریابی است که در زمینه پناهندگان و مهاجران تخصص دارد.

در این ویدئوها می توانید ببینید که چگونه می توانید در مرکز کار مشاوره دریافت کنید.

در صورتی که با مرکز کاریابی یا آژانس اشتغال مشکلی دارید، شاید agab بتواند به شما کمک کند.

سؤالات متداول