کار و آماده‌سازی حرفه‌ای

افراد جویای کار و کارمندان

Arbeit finden & bewerben

در این بخش، اطلاعاتی در خصوص جستجوی کار و درخواست دادن برای آن می‌یابید. همچنین اطلاعاتی در مورد تأیید مدارک، کارآموزی، آموزش و نیز آماده‌سازی حرفه‌ای و تحصیلات تکمیلی وجود دارد.

Arbeitsalltag & Arbeitsrecht

در این بخش، اطلاعاتی در خصوص روز کاری و قانون کار می‌یابید. اطلاعاتی در باره قرارداد کاری و پرداخت حقوق، انواع مختلف کار و موضوع کار، پول و مرکز کاریابی نیز در دسترس شما قرار دارد.

Finanzielle Unterstützung

همچنین در این بخش می‌توانید با فرصت‌های حمایتی موجود و شرایط استفاده از آنها آشنا شوید.

کارفرمایان و خویش‌فرمایان

Angestellte & Aufenthaltsstatus

در هنگام استخدام شخصی که دارای مجوز اقامت است باید به چه نکاتی توجه کنم؟ شما می‌توانید اطلاعات مربوط به کارمندان و وضعیت اقامت و آماده‌سازی حرفه‌ای و حمایت از کارمندان را در اینجا به دست بیاورید.

Antidiskriminierung & Diversity

در این بخش خواهید آموخت که اصطلاح ضد تبعیض و تنوع به چه معنی است و چگونه می توانید این مباحث را در شرکت خود نهادینه کنید. همچنین مطلع می‌شوید که برای مشاوره با چه کسی می توانید تماس بگیرید.

Selbstständigkeit

در این بخش اطلاعاتی در خصوص خویش‌فرمایی پیدا خواهید کرد.

پروژه «به برمن خوش آمدید – NetWork برای کار و آماده‌سازی حرفه‌ای» بخشی از شبکه IQ برمن است. اطلاعات بیشتر درباره این همکاری را می‌توانید در «به برمن خوش آمدید – NetWork» به دست بیاورید.

اگر می خواهید در آلمان کار کنید، باید یک مجوز کار داشته باشید. اغلب، لازم است که مدارک شغلی خود را که در کشور زادگاه خود به دست آورده اید، در آلمان به تایید برسانید. سپس کنترل می شود که آیا شما می توانید همه آنچه را که یک نفر در آلمان می تواند در این شغل انجام دهد، انجام دهید یا نه. همچنین باید آلمانی را به خوبی صحبت کنید.

در اینجا مراکز مشاوره و برنامه های مربوطه موجود در برمن را که می توانند به شما کمک کنند تا در آلمان کار کنید می توانید ببینید. «اداره فدرال مهاجرت و آوارگان (BAMF) فهرستی با پاسخ های مربوط به مجوز کار برای آوارگان را جمع آوری کرده است.