آماده‌سازی حرفه‌ای و آموزش تکمیلی

تعیین صلاحیت و آموزش های تکمیلی دوره هایی هستند که مهارت ها و دانش شما را برای یک حرفه بهبود می بخشند و بدین ترتیب آمادگی شما را برای این حرفه بیشتر می کنند. با این حال، آموزش تکمیلی یک آموزش حرفه ای نیست، بلکه فقط به منزله یک آموزش اضافی تلقی می شود. آموزش های تکمیلی و برنامه‌های تعیین صلاحیت بسیاری وجود دارد.

در این دسته همچنین دوره های تعیین صلاحیت مخصوص افراد دارای تجربه حرفه ای یا دانش قبلی از کشور مبدا خود را پیدا خواهید کرد. برخی از این دوره ها نیز برای تأیید مدارک تحصیلی شما در آلمان مورد نیاز است. به علاوه، یکی از اهداف بسیاری از این دوره ها بهبود مهارت های زبان آلمانی کاری شما و در صورت لزوم، آموزش زبان تخصصی به شما می باشد. دوره های زبان شغلی را می توانید در قسمت دوره های زبان آلمانی بیابید.

اگر می خواهید به شغلی متفاوت از گذشته بپردازید، می توانید آموزش مجدد را در نظر بگیرید. در این خصوص به طور مثال با مرکز مشاوره آموزش تکمیلی اتاق کارمندان مشورت کنید.

سؤالات متداول

49 آگهی ها
ناحیه
حضار
نوع آگهی