آموزش

آموزش و تربیت پایه های مهمی برای زندگی در آلمان هستند. در برمن، گزینه های مختلفی برای شما وجود دارد تا یک گواهینامه مدرسه، یک آموزش حرفه ای، یک تحصیل دانشگاهی یا یک آموزش تکمیلی را دریافت کنید. ما در سایت مان، خلاصه ای از پروژه های زیادی را که ورود به مدرسه، آموزش، دانشگاه و سرانجام یکپارچگی در بازار کار را برای آوارگان آسان می کنند ارائه می کنیم. علاوه بر آن، شما اطلاعاتی را درباره سیستم مدرسه در آلمان دریافت می کنید.

از مشاوره و مراقبت تا یادگیری آلمانی و آموزش تکمیلی تا مراقبت از کودکان، می توانید برنامه های زیادی را در اینجا پیدا کنید. دانشگاه ها در آلمان برای یکپارچگی از طریق آموزش بسیار مهم هستند. همچنین به این دلیل که آنها از دیرباز تصویر اولیه فرهنگ خوش آمدگویی بوده اند.

سؤالات متداول

موضوعات فرعی

75 آگهی ها
ناحیه
حضار
نوع آگهی