Anatolisches Bildungs- und Beratungszentrum

Anatolisches Bildungs- und Beratungszentrum e.V  به شما مشاوره در امور حقوقی و کمک در مراجعه به ادارات را ارائه می نماید. همچنین سمینارهای مختلفی در این مرکز تشکیل می شوند.

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت ارائه دهنده مراجعه کنید:
ارائه دهندهAnatolisches Bildungs- und Beratungszentrum e.V
آدرسBultstr. 1, 28309 Bremen
تلفن+49 152 02955320
ایمیلinfo@anadolu-bremen.de
آخرین بررسی: 11.10.2023

این صفحه به شما کمک کرد؟

خوشحالم که می شنوم. با تشکر از بازخورد شما!

از این بابت متاسفم. چه چیزی را می توانستیم بهبود دهیم؟

    فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: ,