حقوق

حقوق و عدالت در مفهوم جامع و بر اساس قانونی اساسی در آلمان تضمین می شوند و اهمیت بالایی دارند. سیستم حقوقی بسیار متنوع است و همه حوزه های زندگی را شامل می شود. به همین دلیل شما در آلمان هر چه بیشتر محافظت می شوید.

با این حال اگر پرسش های حقوقی خاصی دارید، توصیه می شود به یک وکیل حقوقی مراجعه کرده و یا با مراکز مشاوره مربوطه یا سازمان های کمک که در این صورت می توانند به شما کمک کنند تماس بگیرید.

توجه به این نکته مهم است که بسیاری از نامه های رسمی، یک «راهکار قانونی» را شامل می شوند. یعنی، شما این امکان را دارید تا بر علیه نامه مربوطه یک اعتراض را ارائه کنید. برای اینکه مهلت مربوطه را از دست ندهید (یعنی زمان لازم برای اعتراض را از دست ندهید)، باید به موقع نامه خود را باز کنید و از افراد مورد اعتماد خود کمک بگیرید.

اطلاعات، راهنمایی و توضیحات مربوط به روند فرایند پناهندگی و حقوق آوارگان را می توانید از وبسایت اداره فدرال مهاجرت و آوارگان دریافت کنید.

سؤالات متداول

موضوعات فرعی