Migrationsamt

در اداره ی Migrationsamt  موارد مربوط به وضعیت ویزای اقامت و همچنین تابعیت افراد تظیم می گردند.

برای قرار ملاقات، ایمیل بزنید یا تماس بگیرید.
ارائه دهندهMigrationsamt Bremen
آدرسStresemannstraße 48, 28207 Bremen
تلفن+49 421 36188630
ایمیلoffice@migrationsamt.bremen.de
وب سایتservice.bremen.de/dl__migrations…
آخرین بررسی: 11.10.2023

این صفحه به شما کمک کرد؟

خوشحالم که می شنوم. با تشکر از بازخورد شما!

از این بابت متاسفم. چه چیزی را می توانستیم بهبود دهیم؟

    فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: , ,