دوره‌های زبان آلمانی

برای یادگیری زبان آلمانی، امکانات و برنامه های مختلفی وجود دارد. در نخستین فرصت پس از ورود، شما در کلاس های آشنایی اولیه یادگیری زبان آلمانی را آغاز می کنید. آوارگان دارای دورنمای خوبِ ماندن، می توانند در صورت موجود بودن جا، در دوره یکپارچگی شرکت کنند. در این صورت، کلاس زبان بخشی از دوره یکپارچگی است. علاوه بر آن، کلاس های آلمانیِ حرفه ای نیز وجود دارد. در کلاس های آلمانی حرفه ای، زبان آلمانی را آنگونه که برای یک شغل ویژه لازم دارید یاد می گیرید.

در برمن در همه جا مراکزی وجود دارد که کلاس های مختلف زبان آلمانی را ارائه می کنند. برخی کلاس ها را در این دسته می توانید پیدا کنید. از جمله آنها برای مثال عبارتند از برنامه های داوطلبانه یا کلاس های محلی. اگر به تازگی به برمن آمده اید، می توانید در اقامتگاه خود یا در یک مرکز مشاوره درباره کلاس های آلمانی بپرسید.

سؤالات متداول

موضوعات فرعی

60 آگهی ها
ناحیه
حضار
نوع آگهی