کارمندان و وضعیت اقامت

مهاجرین با مهارت‌های متفاوت خود می‌توانند یک دارایی واقعی برای شرکت شما باشند. هنگامی که افراد جدید به آلمان می آیند، تأیید مدارک تحصیلی آنها اغلب یک چالش است. اما حتی افراد بدون آموزش تأییدشده، غالباً معلومات و مهارت‌های جالبی دارند که می توانند برای شرکت شما مفید باشند.

به عنوان مثال می توانید از طریق کارآموزی دریابید که آیا متقاضی برای شما و شرکت شما مناسب است یا خیر.

همچنین گزینه‌های زیادی برای کمک به شما در استخدام مهاجران وجود دارند. به عنوان مثال، خدمات مشاوره، دوره‌ها و اقدامات حمایتی وجود دارند که به وسیله آژانس اشتغال یا مرکز کاریابی ارائه می‌شوند. همچنین آموزش‌های تکمیلی و بازآموزی‌ها نیز تحت حمایت قرار می‌گیرند. در این روش، امکان تقویت دانش تخصصی یا مهارت‌های زبانی متقاضیان کار نیز وجود دارد.

از توانایی‌هایی که مهاجران دارند استفاده کنید. اگر در مورد اشتغال مهاجران سؤالی دارید، از یک مرکز مشاوره کمک بگیرید.

سؤالات متداول

3 آگهی ها
ناحیه
حضار
نوع آگهی