پشتیبانی مالی

خدمات مختلف پشتیبانی مالی در برمن وجود دارد که به شما در مسیر زندگی‌تان کمک می کند.

نوع پشتیبانی مالی دریافتی شما به وضعیت زندگی و وضعیت اقامتتان بستگی دارد.

در مورد گزینه های پشتیبانی خود با یک مرکز مشاوره صحبت کنید. در آنجا می‌توانید شانس‌تان را برای دریافت حمایت مالی ارزیابی کنید.

سؤالات متداول