جستجوی کار و درخواست دادن برای آن

آیا دارای مدرک یا تجربیات تأیید شده ای هستید که می توانید به واسطه آنها در آلمان کار کنید؟ در این صورت می توانید درخواست خود را برای کار در شرکت ها ارائه دهید. در بازارهای کاری نیز می توانید موقعیت های شغلی خالی را پیدا کنید. همچنین می توانید در خواست کار خود را خیلی ساده به شرکتی که مایلید برای آن کار کنید، ارائه دهید. این حالت «ارائه درخواست ابتکاری» نامیده می شود. می توانید نکات مهم مربوط به ارائه درخواست کار را در قسمت ارائه درخواست شغلی بیابید.

اگر به دنبال آموزش تکمیلی یا آموزش مجدد هستید، اطلاعات بیشتر را می توانید در قسمت تعیین صلاحیت و آموزش تکمیلی به دست آورید.

هنوز شغل مناسبی پیدا نکرده اید؟ در این صورت می توانید از خدمات مشاوره شغلی کمک بگیرید. همچنین می توانید در بسیاری از شرکت ها کارآموزی انجام دهید تا با یک حرفه و شرکت جدید آشنا شوید. برای مثال در سایت berufe.net فهرستی از مشاغل مختلف در دسترس قرار داده شده است.

اگر می خواهید کارآموزی انجام دهید، اطلاعات بیشتر در مورد انواع مختلف کارآموزی را می توانید در قسمت کارآموزی کسب کنید. در آنجا همچنین اطلاعاتی در مورد نحوه یافتن کارآموزی وجود دارد.

همچنین اطلاعات مربوط به خود اشتغالی در برمن را می توانید در دسته خود اشتغالی پیدا کنید.

صرف نظر از شرایطی که در آن قرار دارید، مراکز مشاوره ای وجود دارند که شما را در مسیر شغلی‌تان کمک می کنند و از شما در یافتن شغل مناسب پشتیبانی می نمایند!

سؤالات متداول

موضوعات فرعی

73 آگهی ها
ناحیه
حضار
نوع آگهی