Family and Neighbourhood Centre Neue Vahr Nord

مرکز خانواده و محله ) (14در کنار امکانات اوقات فراغت و گرد همایی ها
مشاوره در زمینه های مختلف را نیز ارائه داده و افراد را در صورت نیاز به مراکز
دیگر ارجاع می دهد

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت ارائه دهنده مراجعه کنید:
fqz-bremen.de
ارائه دهندهFamilien- und Quartierszentrum Neue Vahr Nord e. V.
آدرسAugust-Bebel-Allee 284, 28329 Bremen
ایمیلinfo@fqz-bremen.de
وب سایتfqz-bremen.de
تماس با شخص
تلفن
ایمیل
تماس با شخص
تلفن
ایمیل
تماس با شخص
تلفن
ایمیل
تماس با شخص
تلفن
ایمیل
آخرین بررسی: 10.11.2023

این صفحه به شما کمک کرد؟

خوشحالم که می شنوم. با تشکر از بازخورد شما!

از این بابت متاسفم. چه چیزی را می توانستیم بهبود دهیم؟

    فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: , ,