بارداری و زایمان

زنان باردار از سوی پزشکان زنان و/یا ماماها تحت مراقبت قرار می گیرند. پزشک زنان و یا ماما، بر بارداری و رشد کودک نظارت می کند. اگر باردار باشید برای تست خون، تست ادرار و سونوگرافی به صورت مرتب به پزشک زنان و/یا به ماما مراجعه کنید. از پزشک زنان خود یک کارت مادر دریافت می کنید. در کارت مادر همه تاریخ ها و نتایج معاینات قید می شوند. از آن به خوبی مراقبت کنید.

اتاق های زایمان در هر کدام از بیمارستان های برمن که یک مرکز زایمان دارند، در فهرست زیر آمده اند. در هنگام زایمان، ماماها، قابله های مرد و پزشکان به شما کمک می کنند. ماماها، پیش از زایمان، در طول زایمان و پس از آن عوامل افراد مسئول مهمی برای شما هستند. مراقبت دوره نقاهت پس از زایمان را پزشک زنان و/یا ماما برای شما تضمین می کند.

 

 

سؤالات متداول