مرکز مشاوره برای افراد باردار و خانواده ها – Caritas Bremen Nord

همچنین یک مرکز مشاوره برای افراد باردار و خانواده ها وجود دارد که در آنها شما در مورد بارداری و همه مسائل مربوط به زایمان و دوره پس از زایمان کمک دریافت می کنید.

تماس بگیرید و نوبت بگیرید:
+49 421 6607734
ارائه دهندهCaritasverband Bremen e.V.
آدرسGerhard-Rohlfs-Straße 17/18, Bremen
تماس با شخصFrau Henrike Antpöhler
تلفن+49 421 6607734
ایمیلh.antpoehler@caritas-bremen-nord.de
تماس با شخصFrau Petra Bringmann
تلفن+49 421 6607738
ایمیلp.bringmann@caritas-bremen-nord.de
وب سایتcaritas-bremen-nord.de/schwanger…
آخرین بررسی: 11.10.2023

این صفحه به شما کمک کرد؟

خوشحالم که می شنوم. با تشکر از بازخورد شما!

از این بابت متاسفم. چه چیزی را می توانستیم بهبود دهیم؟

    فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: ,