دانشگاه‌ها

در برمن چهار دانشگاه دولتی وجود دارد: کالج برمن، دانشگاه برمن، دانشگاه هنر و دانشگاه بندر برمن. کلاس ها به زبان آلمانی برگزار می شوند. برای پذیرفته شدن در یک دانشگاه، باید یک گواهی ورود به دانشگاه و مدرک زبان سطح C1 را داشته باشید و همچنین به موقع برای ترم تابستانی (15.1.) یا ترم زمستانی (15.7.) تحصیل در یک رشته تحصیلی را درخواست کنید.

برای کمک به افراد دارای پس زمینه آوارگی در یادگیری سطح زبان مورد نیاز، دانشگاه های برمن باهم همکاری می کنند. اگر از قبل تجربه دانشگاه دارید، می توانید برای کلاس های آمادگی تحصیلی  In-Touch و HERE نام نویسی کنید. In-Touch دسترسی به برنامه های دانشگاه ها را به شما عرضه می کند.  هدف HERE، تعیین صلاحیت زبانی است.

سؤالات متداول

7 آگهی ها
ناحیه
حضار
نوع آگهی