بارداران

  • فعالیت های اوقات فراغت – مرکز شهروند Gustav-Heinemann در Vegesack
  • تلفن پشتیبانی «زنان باردار در شرایط اضطراری»
  • همراهی در بارداری و زایمان
  • مشاوره بارداری – Cara
  • کلینیک برمن شمال- کلینیک زایمان
  • بیمارستان بنیاد St. Joseph
  • مرکز ارجاع و مشاوره پزشکی
  • کلینیک زایمان DIAKO
  • مشاوره عمومی در مورد بارداری
  • بیمارستان ها