وظایف و تصویر خود

برای آشنایی با برمن چه کار باید بکنم؟ برای دریافت مشاوره به کجا می توانم بروم؟ welcometobremen.de میخواهد برنامه ها و مراکز پاسخگویی آوارگان و مهاجران در برمن را به صورت شفاف فهرست کرده و مشخص کند. این سایت به صورت ساده طراحی شده است و به زبان های آلمانی، انگلیسی، عربی و فارسی در دسترس است. علائم بین المللی و عکس ها نیز مطالب سایت را برای افرادی که به زبان های ارائه شده مسلط نیستند، قابل فهم می کنند.

هدف این وبسایت آن است که در یکپارچگی و مشارکت آسان در زندگی اجتماعی نقشی ایفا کند. در کنار آوارگان و مهاجران، این سایت همچنین برای مددکاران داوطلب، ادارات و دیگر فعالان، یک پایگاه اطلاعاتی مهم است. در طول فرایند آماده سازی، این امر در نظر گرفته شد: آوارگان، مهاجران و افراد محلی در طراحی این وبسایت همکاری کردند. بانیان، سطوح فنی و گرافیکی را توسعه می دهند و به توسعه بیشتر و مراقبت از وبسایت می پردازند. علاوه بر آن، آنها اطمینان حاصل می کنند که پروژه به صورت مستمر ادامه داشته باشد. در حال حاضر این سایت از سوی یک مدیریت پروژه مراقبت می شود و در یک شورا مورد بحث قرار گرفته و بیشتر توسعه می یابد.

اگر پیشنهادی دارید که برای سایت مناسب است ولی در آن نیست؟ آیا می خواهید یک برنامه موجود را به روز رسانی کنید؟ آیا ایده هایی برای اطلاعات بیشتر دارید که می توانند مفید باشند؟ یا می خواهید به شیوه دیگری به سایت کمک کنید؟ ما همیشه از پیشنهادات و کمک های استقبال می کنیم – برای این منظور از دگمه «بازخورد» درست در زیر برنامه ها/نوشته ها استفاده می کنید و یا از طریق نشانیinfo@welcometobremen.de  برای ما ایمیل بفرستید.

برای آسان کردن خواندن متون، از استفاده همزمان از شکل های مونث و مذکر کلمات پرهیز شده است. همه عناوین اشخاص به صورت برابر برای هر دو جنس معتبر هستند.

سؤالات متداول