سرگرمی

  • تئاتر و موسیقی برای جوانان 14 تا 26 ساله
  • جدول کلمات متقاطع واژگان / پازل واژگان (اوکراینی)
  • برنامه های ورزشی – SVGO برمن
  • کافه Käthes
  • برنامه های ورزشی – TURA برمن
  • کافه Malteser برمن
  • کافه Internationa در دانشگاه برمن
  • دوره های آلمانی، گروه های خلاقیت و موارد دیگر در Ausspann
  • یوگا برای زنان پناهنده – myoga
  • کافه “Pusdorf schnackt”