اطلاعات مربوط به امور عمومی – Ortsämter

در Ortsamt امکان این را خواهید داشت که در مورد کلیه امور بخش عمومی و سیاسی اطلاعات کسب کرده و در جلسات شورای مشاوران شرکت کنید.

Foto vom Team Ortsamt
© Freie Hansestadt Bremen

فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: