خانه

اگر به تازگی به عنوان آواره به برمن آمده اید، نخست در یک مرکز پذیرش اولیه ساکن می شوید. پس از آن، این امکان را دارید که برای خود یک خانه جستجو کنید. در اینجا فهرستی از موسسه هایی وجود دارد که به شما در جستجو کمک می کنند و اطلاعات مربوط به موضوع خانه در برمن را به شما می دهند.

در پرداخت اجاره خانه خود و تحت شرایطی، کمک مالی دریافت می کنید. اطلاعات مربوط به آن در بخش امور مالی موجود است.

سؤالات متداول