بیماری و پیشگیری

درمان بیماران در آلمان توسط پزشکان در مطب های پزشکی و در بیمارستان ها پذیرفته می شود. پزشکانِ مستقر، در یک مطب پزشکی کار می کنند. پزشکان خانگی، پزشکان عمومی هستند و همه بیماری ها را درمان می کنند. پزشکان متخصص در یک حوزه مشخص تخصص دارند. در بیمارستان ها موارد اضطراری درمان می شوند و جراحی ها انجام می شوند.

شما باید یک پزشک خانگی مورد اعتماد خود را در نزدیکی خود جستجو کنید تا بتوانید در موارد بیماری به او مراجعه کنید. همچنین، درمان منظم و معاینات پیشگیرانه را نزد پزشک خانگی خود انجام دهید. پزشک خانگی بر اساس تشخیص خود ممکن است در صورت لزوم شما را به یک پزشک متخصص ارجاع دهد یا به یک بیمارستان منتقل کند. برای پیدا کردن یک پزشک خانگی در نزدیکی محل سکونت خود، می توانید از جستجوی پزشک خانگی در برمن و بندر برمن استفاده کنید.

لطفا همیشه به فکر سلامتی خود باشید.

سؤالات متداول

6 آگهی ها
ناحیه
حضار
نوع آگهی