وضعیت اضطراری

اگر در خارج از ساعات کاری مطب های پزشکی، یک وضعیت اضطراری داشته باشید، می توانید به یک بیمارستان بروید. در بیمارستان ها بخش خدمات اضطراری وجود دارد. اگر به یک آمبولانس نیاز داشته باشید، با شماره 112 تماس بگیرید. محلی را که در آن هستید و اتفاقی را که رخ داده است توضیح دهید. در هر درمان، باید کارت سلامت AOK را ارائه کنید. در هر وضعیت اضطراری می توانید کارت سلامت را در عرض ده روز نیز ارائه کنید.

از طریق هر تلفن می توانید به صورت رایگان با شماره های مهم تلفن تماس بگیرید:

تماس اضطراری با پلیس: 110

آتشنشانی/خدمات نجات: 112

تماس اضطراری مسمومیت نیدرزاکزن/برمن: 0551 19240

سؤالات متداول

4 آگهی ها
ناحیه
حضار
نوع آگهی