دندان ها

اگر دندان درد و/یا بیماری های دهان دارید، به یک دندانپزشک مراجعه کنید. اگر «کارت سلامت AOK» یا «فرم V111» خود را ارائه کنید، درمانِ دردهای دندان و بیماری های حاد دهان برای شما رایگان خواهد بود.

سؤالات متداول

به نظر می رسد ما می توانیم چیزی را پیدا کنیم که به دنبال آن هستید. شاید جستجو بتواند کمک کند.