انواع کار

انواع مختلفی از کار در آلمان وجود دارد. شناخته شده ترین نوع کار در آلمان اشتغال تمام وقت است، جایی که شما معمولاً 40 ساعت در یک شرکت کار می کنید. البته بعضی اوقات برای شغل تمام وقت مقداری کمتر کار می کنید. تعداد ساعات کاری برای اشتغال تمام وقت به شغل بستگی دارد.

در مورد اشتغال پاره وقت، تعداد ساعات کاری می تواند مثلاً 20 ساعت یا حتی 30 ساعت باشد.

تعداد ساعات کاریتان را قرارداد کاری شما مشخص می کند. قرارداد کاری همچنین دائمی بودن یا موقت بودن کار شما را تعیین می‌کند.

انواع کار و فعالیت های دیگر وجود دارد که ممکن است برای شما مناسب تر باشد. در این خصوص می توانید به عنوان مثال از مرکز کاریابی یا آژانس اشتغال مشاوره بگیرید.

سؤالات متداول

2 آگهی ها
ناحیه
حضار
نوع آگهی