مراکز آموزش جوانان LidiceHaus

LidiceHaus یک مرکز آموزش، مشاوره و اطلاعات رسانی عامل المنفعه برای جوانان و نیز بزرگسالان است که می خواهند به صورت تکمیلی آموزش ببینند. مرکز ما در حومه شهر و در فضای سبز درست در کنار رود وِزِر در شهر قرار دارد. ما در زمینه رشد دمکراسی، برابری حقوق و پذیرش گوناگونی فعالیت می کنیم. ما با نام خود – LidiceHaus – علامتی را ثبت می کنیم: «LidiceHaus» یک یادبود و یادآوری نقض حکومت فاشیستی است. بنابراین، با کار جوانان و آموزش، ما از یک جامعه یکپارچه، مستقل و برابر پشتیبانی می کنیم.

  • آوارگی و مهاجرت
  • پوپولیسم دست راستی و افراطی گری دست راستی
  • استفاده از رسانه ها – «Hate speech» در اینترنت
  • کارگاه های انتقادی نژادپرستی
  • دیدارهای بین المللی
  • یاد گرفتن از تاریخ: آموزش زنده تاریخ و خاطرات
  • کودکان و جوانان چگونه می توانند در برنامه های ما در برمن شرکت کنند؟

همه برنامه ها و اطلاعات تماس را می توانید در وبسایت LidiceHauses  پیدا کنید.

www.lidicehaus.de

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت ارائه دهنده مراجعه کنید:
lidicehaus.de/de/home
ارائه دهندهJugendbildungstätte Bremen LidiceHaus gGmbH
آدرسWeg zum Krähenberg 33A, 28201 Bremen
تلفن+49 421 692720
وب سایتlidicehaus.de/de/home
آخرین بررسی: 10.10.2023

این صفحه به شما کمک کرد؟

خوشحالم که می شنوم. با تشکر از بازخورد شما!

از این بابت متاسفم. چه چیزی را می توانستیم بهبود دهیم؟

    فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: ,