دوره های آلمانی و غیره – TERTIA

در TERTIA می توانید در دوره های مختلف در مرکز جهت‌دهی شمال شرکت کنید. به عنوان مثال، دوره های یکپارچگی، دوره های آلمانی برای کار و دوره هایی در مورد موضوعات روزمره وجود دارد. آموزش درخواست شغلی نیز وجود دارد که همراه با مرکز کار اجرا می شود.

برای اطلاعات بیشتر، لطفا با ارائه دهنده تماس بگیرید.

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت ارائه دهنده مراجعه کنید:
tertia.de/bremen_vegesack
ارائه دهندهTERTIA Niederlassung Nord
آدرسAm Werfttor 6-8, 28755 Bremen
ساختمانOrientierungszentrum Nord
تلفن+49 421 63967820
ایمیلOZ-Nord.Bremen@tertia.de
وب سایتtertia.de/bremen_vegesack
آخرین بررسی: 16.10.2023

این صفحه به شما کمک کرد؟

خوشحالم که می شنوم. با تشکر از بازخورد شما!

از این بابت متاسفم. چه چیزی را می توانستیم بهبود دهیم؟

    فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: , , , , , ,