بیمه اجتماعی در روزهای نخست – AOK

پس از ورود به آلمان، شما نخست تحت بیمه اجتماعی AOK قرار می گیرید. در پایگاه مهاجران خود، AOK همه اطلاعات مربوط به بیمه اجتماعی در آلمان را گردآوری کرده است. در مراکز خدمات، می توانید درباره این موضوع مشاوره و اطلاعات دریافت کنید.

ProviderAOK برمن / بندر برمن
AddressBürgermeister-Smidt-Str. 95, 28195 Bremen
Phone+49 421 17610
Emailinfo@hb.aok.de
Websitezuwanderer.aok.de/startseite/mei…
ProviderAOK برمن / بندر برمن
AddressBibliothekstr. 7, 28359 Bremen
Phone+49 421 17610
Websitezuwanderer.aok.de/startseite/mei…
ProviderAOK برمن / بندر برمن
AddressHeeslinger Str. 8, 28239 Bremen
Phone+49 421 17610
Websitezuwanderer.aok.de/startseite/mei…
ProviderAOK برمن / بندر برمن
AddressSebaldsbrücker Heerstr. 107, 28309 Bremen
Phone+49 421 17610
Websitezuwanderer.aok.de/startseite/mei…
ProviderAOK برمن / بندر برمن
AddressGerhard-Rohlfs-Straße 65a, 28757 Bremen
Phone+49 421 17610
Websitezuwanderer.aok.de/startseite/mei…
ProviderAOK برمن / بندر برمن
AddressLüssumer Str. 1, 28779 Bremen
Phone+49 421 17610
Websitezuwanderer.aok.de/startseite/mei…
AOK دانشگاه برمن
AOK برمن-گروپلینگن
AOK برمن-زِبالدسبروک
AOK برمن-فِگِزاک
AOK برمن-بلومنتهال

Hier klicken, um Google Maps anzuzeigen.
Learn more in WtB Google Maps’s privacy policy.