دختران

  • حمایت از مردم بلغارستان – AWO برمن
  • فوتبال و تنیس روی میز – باشگاه ورزشی Vahr Blockdiek
  • اوقات فراغت، ورزش، فرهنگ و دیدار – مرکز اوقات فراغت Lüssum
  • فعالیت های اوقات فراغت – مرکز شهروند Gustav-Heinemann در Vegesack
  • مرکز جوانان Findorff
  • باشگاه جوانان Alt-Aumund
  • باشگاه جوانان “UPS” در Marßel
  • مرکز جوانان JFH GRÖPELINGEN
  • مرکز جوانان Burglesum
  • مرکز جوانان “DIE FRIESE”