زنان

  • مشاوره آموزشی برای بزرگسالان در گروپلینگن
  • #Your Turn in Bremen
  • دوره های آلمانی، گروه های خلاقیت و موارد دیگر در Ausspann
  • یوگا برای زنان پناهنده – myoga
  • فعالیت های اوقات فراغت – مرکز شهروند Gustav-Heinemann در Vegesack
  • محل ملاقات دختران Lilas Pause
  • برنامه‌های ویژه دختران و زنان جوان – .Gewitterziegen e.V
  • خانه فرهنگ دختران BDP
  • محل دیدار دختران در Hastedt
  • بیمارستان بنیاد St. Joseph