PiB – فرزند خوانده ها در برمن

فرزند خوانده ها در برمن، والدین تعمیدی و مراقبت روزانه از کودکان

کودک شما زیر سه سال است و شما در جستجوی یک مرکز مراقبت روزانه کودکان هستید؟ PiB- فرزند خوانده ها در برمن، نخستین نشانی برای ارائه سرپرستان روزانه است. PiB کودکان و خانواده ها را می شناسد. انجمن عام المنفعه PiB از طرف شهر برمن به والدین مشاوره می دهد و در موارد زیر برای کودکان میانجیگری می کند

  • در زمینه مراقبت روزانه کودکان برای سرپرستان روزانه مستقل و ماهر، تا در طول روز از کودک به خوبی مراقبت شود،
  • در زمینه مراقبت تمام وقت برای خانواده های سرپرست در برمن که مایلند به صورت دائم یا موقت به یک کودک اسکان دهند.

PiB با بیش از 300 سرپرست روزانه و با حدود 500 خانواده سرپرست در شهر برمن همکاری نزدیک دارد. برای اینکه همه آنها بتوانند وظایف خود را به بهترین شیوه انجام دهند، مشاوره و همراهی جزو خدمات ثابت PiB به شمار می روند.

فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: ,