چشم ها و دیدن

اگر درد یا التهاب در چشمها دارید، باید یک وقت از چشم پزشک بگیرید. درمان برای شما رایگان است. در هر صورت لطفا  کارت سلامت یا فرم «V111» خود را ارائه کنید.

اگر متوجه شوید که قدرت بینایی تان کاهش پیدا کرده است، می توانید نخست به یک عینک ساز مراجعه کنید. او در صورت لزوم یک عینک مناسب را برای شما توصیه خواهد کرد.

سؤالات متداول

1 آگهی ها
ناحیه
حضار
نوع آگهی