دوره های آلمانی شهرداری

در برمن، دوره های زبان برای پناهجویان و پناهندگان وجود دارد که توسط اداره امور اجتماعی شهر با همکاری مرکز آموزش بزرگسالان برمن سازماندهی و اجرا می شود.

هدف از این دوره ها این است که پناهندگانی که تازه وارد برمن شده اند، اولین دانش خود در زبان آلمانی را کسب کنند.

بسته به نیاز شرکت کنندگان دوره های مختلفی وجود دارد. برای یافتن دوره مناسب برای خود، می توانید در آزمون تعیین سطح شرکت کنید و با مشاوران مصاحبه ای اولیه داشته باشید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد دوره های زبان شهرداری، به وبسایت سناتور امور اجتماعی، جوانان، ادغام و ورزش..

 

سؤالات متداول

به نظر می رسد ما می توانیم چیزی را پیدا کنیم که به دنبال آن هستید. شاید جستجو بتواند کمک کند.