دوره های آشنایی اولیه

شروع در یک کشور خارجی هرگز آسان نیست. یک زبان جدید و عادات جدید در ابتدا می تواند بسیار چالش برانگیز باشد.

آیا نمی دانید امور روزانه زندگی در آلمان چگونه انجام می شود؟

در این صورت شرکت در یک دوره راهنمایی اولیه بهترین انتخاب شما است!

در یک دوره راهنمایی اولیه، نکات و اطلاعات مهمی در مورد زندگی در آلمان دریافت خواهید کرد و اولین کلمات و جملات مفید خود را به زبان آلمانی یاد خواهید گرفت. موضوعاتی که در دوره های راهنمایی اولیه پوشش داده می شوند، برای ساده کردن اولین حضور شما در آلمان و مواجه با موضوعات زندگی روزمره طراحی شده اند.

لوگو وزارت کشور و امنیت ملی فدرال

 

 

سؤالات متداول

2 آگهی ها
ناحیه
حضار
نوع آگهی