ارائه تقاضانامه

اگر یک پیشنهاد کاری پیدا کرده اید که مورد علاقه شما است، می توانید برای آن درخواست دهید. توضیحات شغل را با دقت بخوانید. این توضیحات مهارت هایی را  که باید قادر به انجام آنها باشید و خدماتی را که باید به کارفرمایان ارائه دهید توضیح می دهد. به طور معمول، باید حداقل یک درخواستنامه، یک رزومه و مدارک مربوط به مهارت ها و صلاحیت های خود مانند مدارک تحصیلی و حرفه ای را ارائه دهید. همچنین مکان ارسال مدارک و قالب ارسال آنها نیز در آگهی کار ذکر می شود.

اگر در ارائه درخواست شغلی خود به راهنمایی نیاز دارید، گزینه های مختلفی وجود دارد که می توانند به شما کمک کند. این گزینه ها در پایین در قسمت خدمات ذکر شده اند.

همچنین جلسات آموزش ارائه درخواست شغلی وجود دارد که در آن یک مربی به صورت جداگانه به شما در تهیه درخواست کار کمک می کند. انجام مصاحبه نیز اغلب در این دوره ها آموزش داده می شود.

سؤالات متداول