اتوبوس و قطار

برای جابجایی در آلمان، می توانید از وسایل نقلیه عمومی مختلف استفاده کنید. در برمن، اتوبوس ها و ترامواهای BSAG وجود دارد. برای سفرهای فرامنطقه ای، این امکان را دارید که با راه آهن آلمان، شرکت های مختلف اتوبوسرانی راه دور یا سواری مشترک سفر کنید.

در اینجا اطلاعات مربوط به چگونگی استفاده از وسایل نقلیه عمومی منطقه ای و فرامنطقه ای را می بینید.

سؤالات متداول

5 آگهی ها
ناحیه
حضار
نوع آگهی