کمپین ها و دیدارهای مستقل – UNEXPECTED

UNEXPECTED پروژه ای از حلقه جوانان برمن و به این ترتیب بخشی از آموزش خارج از مدرسه جوانان است. حلقه جوانان برمن به جوانان برمن و البته به ویژه به آنهایی که به تازگی به برمن آمده اند، فضای بیشتری بدهد تا علایق و نقطه نظرات خود را درباره چیزهای موجود در جامعه معرفی کنند.

در این کار خود شما تصمیم می گیرید که چگونه و کجا می خواهید با افراد جدید دیدار کنید و با چه کسی می خواهید بحث کنید. حلقه جوانان برمن به شما کمک می کند، چه در یک مجمع یا در یک گفتگو:

  • در مجمع UNEXPECTED می توانید با افراد جوانی که تجربیات متفاوتی نسبت به شما داشته اند تبادل نظر کنید، علایق مشترک یا کمک متقابل را پیدا کرده و با همدیگر تفریح کنید.
  • در گفتگوی UNEXPECTED می توانید موضوعات مشترک یا مسائل سیاسی و اجتماعی را مطرح کنید. حلقه جوانان برمن به شما در یک گفتگوی سازنده با سیاستمداران و کارشناسان کمک می کند. مکان، موضوع و شیوه ها را خود شما تعیین می کنید.

در www.unexpected-bremen.de اطلاعات بیشتری درباره کمپین های مختلف وجود دارد. اگر ایده ای دارید که می خواهید اجرا کنید، به آرابلا مراجعه کنید (اطلاعات تماس را ببینید)!

برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت ارائه دهنده مراجعه کنید:
unexpected-bremen.de
ارائه دهندهBremer Jugendring e.V.
آدرسAm Wall 116, 28195 Bremen
تماس با شخصFrau Marlene Janssen
تلفن+49 421 41661247
ایمیلmarlene.janssen@bremerjugendring.de
وب سایتunexpected-bremen.de
آخرین بررسی: 19.09.2023

این صفحه به شما کمک کرد؟

خوشحالم که می شنوم. با تشکر از بازخورد شما!

از این بابت متاسفم. چه چیزی را می توانستیم بهبود دهیم؟

    فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: ,