مشاوره مسکن برای آوارگان

AWO برمن، انتقال از یک اقامتگاه موقت به یک خانه را سازماندهی می کند و در زمینه حقوق اقامت، کار و اتباع خارجی به شما مشاوره می دهد.

AWO Beratungsstelle in der Knochenhauerstr.
© AWO Bremen

فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: , ,