دوره های یکپارچگی (با دوره سوادآموزی) – BSB

در BSB می توانید در دوره های یکپارچگی و دوره های زبان حرفه ای شرکت کنید. دوره های سوادآموزی بخشی از دوره های یکپارچگی هستند.

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد ثبت نام به وب سایت ارائه دهنده مراجعه کنید:
bsb-bremen.de
ارائه دهندهBSB Erwachsenenbildung GmbH
آدرسHutfilterstr. 24-26, 28195 Bremen
تلفن+49 421 357550
ایمیلinfo@bsb-bremen.de
وب سایتbsb-bremen.de
آخرین بررسی: 10.11.2023

این صفحه به شما کمک کرد؟

خوشحالم که می شنوم. با تشکر از بازخورد شما!

از این بابت متاسفم. چه چیزی را می توانستیم بهبود دهیم؟

    فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: , ,