دوره های مختلف زبان و برنامه های آموزش تکمیلی – IBB

در IBB – موسسه آموزش حرفه ای، می توانید در برنامه های آموزشی مختلف شرکت کنید. به عنوان مثال، دوره های یکپارچگی عمومی (با/بدون دوره های سوادآموزی)، دوره های آلمانی برای محل کار و دوره های آلمانی که برای مثال املا را آموزش می دهند، وجود دارد.

برای اطلاعات بیشتر، لطفا با ارائه دهنده تماس بگیرید.

تماس بگیرید و نوبت بگیرید:
+49 40 6379531000
آدرسSchlachte 32, 28195 Bremen
تلفن+49 40 6379531000
وب سایتibb.com/standort/ibb-bremen
آخرین بررسی: 17.10.2023

این صفحه به شما کمک کرد؟

خوشحالم که می شنوم. با تشکر از بازخورد شما!

از این بابت متاسفم. چه چیزی را می توانستیم بهبود دهیم؟

    فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: , , ,