دوره های مختلف زبان – موسسه Aristoteles

در موسسه Aristoteles می توانید در دوره های مختلف زبان شرکت کنید به عنوان مثال، دوره های یکپارچگی و دوره های آوایی و همچنین دوره هایی برای زبان های دیگر وجود دارد.

برای اطلاعات بیشتر، لطفا با ارائه دهنده تماس بگیرید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت ارائه دهنده مراجعه کنید:
aristoteles-institut.de/sprachku…
ارائه دهندهAristoteles Institut
آدرسArgonnenstr. 3, 28211 Bremen
تلفن+49 421 15190
ایمیلinstitut@aristoteles.de
وب سایتaristoteles-institut.de/sprachku…
آخرین بررسی: 17.10.2023

این صفحه به شما کمک کرد؟

خوشحالم که می شنوم. با تشکر از بازخورد شما!

از این بابت متاسفم. چه چیزی را می توانستیم بهبود دهیم؟

    فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: ,