دوره های آشنایی اولیه (Elma) – مدرسه بزرگسالان برمن

مدرسه بزرگسالان برمن، با هماهنگی اداره فدرال مهاجرت و آوارگان، دوره های معروف به دوره های آشنایی اولیه را ارائه می کند. دوره های آشنایی اولیه در مرحله نخست پس از ورود شما به آلمان به شما کمک می کنند. در این دوره ها، شما مطالبی را درباره آلمان یاد می گیرید و به این ترتیب دانش آلمانی خود را بهتر می کنید. فعالیت های گروهی نیز جزو این دوره ها هستند. کلاس ها اغلب به صورت هفتگی در اقامتگاه های موقت یا در اتاق های مدرسه بزرگسالان برمن برگزار می شوند.

این پروژه با نام Elma (تجربه کردن، یاد گرفتن، یکپارچگی در جامعه با همدیگر) برگزار می شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره دوره ها، لطفا با برگزار کننده آنها تماس بگیرید.

فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: