دفتر دانشگاه HERE

دفتر دانشگاه HERE به افرادی که تجربه آوارگی دارند در زمینه پذیرش در دانشگاه های برمن کمک می کند. HERE حروف اختصاری Higher Education Refugee Entrance است و پیش از هر چیز برنامه های آمادگی برای تحصیل مانند کلاس های حرفه ای زبان از موسسه گوته را ارائه می کند. هدف این برنامه، رساندن شما به سطح زبان مورد نیاز C1 است. شما در تمام مدت و تا پذیرش در یکی از دانشگاه های برمن، از سوی تیم HERE تحت مراقبت قرار می گیرید و حق استفاده از بلیط ترم و کارت دانشجویی را دارید.

خلاصه ای از برنامه HERE.

At the moment many counselling offices are closed to the public. Please ask via phone or email if they still offer counselling. In many cases counselling can be done by phone or email. Many other offices and venues are completely closed. Most of the courses and activities have been canceled. If you need to know about the status of this place or activity, please contact them first.
Providerدفتر دانشگاه HERE (Higher Education Refugee Entrance)
AddressHochschulring 40, 28359 Bremen
Contact PersonHerr Jens Kemper
Phone+49 421 218 69677
Emailkemper@aheadbremen.de
Contact PersonFrau Andrea Thode
Phone+49 421 218 69679
Emailthode@aheadbremen.de
Websiteaheadbremen.de
دفتر دانشگاه HERE (Higher Education Refugee Entrance)

Hier klicken, um Google Maps anzuzeigen.
Learn more in WtB Google Maps’s privacy policy.