دانشگاه هنر

دانشگاه هنر رشته های تحصیلی را در حوزه هنر، طراحی و موسیقی ارائه می کند. با همکاری کالج برمن، رشته تحصیلی معلمی موسیقی نیز ارائه می شود.

نام نویسی در حقیقت برای ترم زمستانی ممکن است. خلاصه ای از رشته های تحصیلی ارائه شده را می توانید در وبسایت ببینید.

علاوه بر مدارک نام نویسی، شرکت در یک امتحان پذیرش نیز لازم است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت ارائه دهنده مراجعه کنید:
hfk2020.de
ارائه دهندهHochschule für Künste
آدرسHochschule für Künste, Am Speicher XI, Bremen
وب سایتhfk2020.de
آخرین بررسی: 10.10.2023

این صفحه به شما کمک کرد؟

خوشحالم که می شنوم. با تشکر از بازخورد شما!

از این بابت متاسفم. چه چیزی را می توانستیم بهبود دهیم؟

    فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: ,