دانشگاه بندر برمن

دانشگاه بندر برمن طیف تخصصی گسترده ای را در حوزه مهندسی انرژی و دریا، در علوم مهندسی و در گردشگری عرضه می کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر، می توانید به وبسایت مراجعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت ارائه دهنده مراجعه کنید:
hs-bremerhaven.de/de
ارائه دهندهHochschule Bremerhaven
آدرسAn der Karlstadt 8, 27568 Bremerhaven
وب سایتhs-bremerhaven.de/de
آخرین بررسی: 10.11.2023

این صفحه به شما کمک کرد؟

خوشحالم که می شنوم. با تشکر از بازخورد شما!

از این بابت متاسفم. چه چیزی را می توانستیم بهبود دهیم؟

    فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: ,