آتلیه سیار برای کودکان

آتلیه سیار برای کودکان، یک کارگاه هنری است که در آن کودکان می توانند به اندازه دلخواه سر و صدا کنند. نقاشی می کنند، کاردستی درست می کنند و بسیاری کارهای دیگر. این برنامه رایگان است و همه کودکان می توانند در آن شرکت کنند.

برای اطلاعات بیشتر، لطفا به وبسایت ارائه کننده برنامه ها مراجعه کنید.

فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: ,