چه کسی در پشت Welcome to Bremen ایستاده است؟

wtb-team

افراد مشارکت کننده در www.welcometobremen.de (این عکس تنها بخشی از شرکت کنندگان را نشان می دهد).

 

با وبسایت www.welcometobremen.de ما به همه آوارگان و مهاجران در برمن، صمیمانه خوش آمد می گوییم.

پروژه „welcometobremen.de“ به وسیله بیش از 100 فرد مشارکت کننده محقق شد. گردآوری محتویات، از طریق شبکه ای از گروه های تحریریه داوطلب سازماندهی شد. با همکاری آوارگان و مهاجران امکان افزودن ابعاد مختلف به کار ممکن شد. در حال حاضر، این وبسایت از طریق یک مدیریت پروژه اداره می شود و توسط یک شورا مورد بحث قرار گرفته و توسعه می یابد.

حامیان پروژه، یک گروه همکاری از آژانس های رسانه ای vomhörensehen و tjards.com،  QuartiersmanagemenQuartiersmanagement Kattenturm & Arsten Nord  و LidiceHaus gGmbH تشکیل شده است. علاوه بر آن، وبسایت از سوی شرکای مختلف پشتیبانی می شود.

آیا برنامه ای دارید که برای وبسایت مناسب است و در آن موجود نیست؟ آیا می خواهید یک برنامه موجود را به روز رسانی کنید؟ آیا ایده هایی برای اطلاعات بیشتر دارید که می توانند مفید باشند؟ همیشه خوشحال می شویم که که پیشنهادات و پشتیبانی های جدید را دریافت کنیم – برای این منظور از دگمه «Feedback» در بخش برنامه ها / نوشته ها استفاده کنید و یا به این نشانی ایمیل بفرستید: info@welcometobremen.de.

 

Ein Kooperationsprojekt von:

Durch Unterstützung von: