خرید

  • بازار کتاب DRK
  • فروشگاه لباس – صلیب سرخ آلمان
  • Truhe 24
  • پست آلمان
  • مشاوره عمومی – کلیسای پروتستان برمن
  • Bremer Tafel e.V. Huchting
  • Immobilienscout24
  • بازار عتیقه و اقلام کهنه در Weserufer
  • بازار اقلام دست دوم Bürgerweide/Hansa Carré
  • فروشگاه Stöbereckchen – متعلق به AWO