دوره‌های زبان شغلی

برای اینکه بتوانید در آلمان کار کنید، باید به خوبی آلمانی صحبت کنید. در برخی مشاغل، یک دامنه لغت ویژه و تخصصی را لازم دارید. این دامنه لغت را می توانید در کلاس های زبان مربوط به مشاغل یاد بگیرید. یعنی در این کلاس ها آلمانی ویژه یک شغل مشخص و یا برای مشاغل عمومی را یاد می گیرید.

سؤالات متداول

20 آگهی ها
ناحیه
حضار
نوع آگهی