دوره‌های رایگان زبان و زبان‌خانه‌ها

در برمن، کلاس ها و کافه های عمومی زبان وجود دارد که در آنها می توانید شرکت کنید. می توانید با افراد جدید آشنا شوید، با آنها تبادل نظر کنید و به این ترتیب دانش زبان آلمانی خود را بهتر کنید.