کلاس های زبان اتحادیه نیکوکاری کارگران

هدف از کلاس های زبان اتحادیه نیکوکاری کارگران به ویژه آن است که اصول زبان آلمانی را به کودکان تازه وارد آموزش بدهند و کودکان را قادر سازند تا از نظر زبانی و اجتماعی راه خود را در زندگی روزمره و در مدرسه پیدا کنند و نظرات خود را بیان کنند.

اتحادیه نیکوکاری کارگران، کلاس های زبان را در مدارس زیر برگزار می کند:

  • مدرسه ابتدایی خیابان Landskronastraße
  • مدرسه ابتدایی خیابان Andernacher
  • مدرسه ابتدایی خیابان Stichnathstraße
At the moment many counselling offices are closed to the public. Please ask via phone or email if they still offer counselling. In many cases counselling can be done by phone or email. Many other offices and venues are completely closed. Most of the courses and activities have been canceled. If you need to know about the status of this place or activity, please contact them first.
Providerکلاس های زبان اتحادیه نیکوکاری کارگران
AddressBremerhavener Straße 155, 28219, Bremen
Contact PersonHerr Marco Müller
Phone+49 421 386 90639
Emailkiju@asb-bremen.de
Websiteasb-bremen.de/angebote/kinder-un…
کلاس های زبان اتحادیه نیکوکاری کارگران

Hier klicken, um Google Maps anzuzeigen.
Learn more in WtB Google Maps’s privacy policy.